Les nostres instal·lacions

33
11
22
44
55
66

El centre efis disposa de varies sales o ambients, preparats per treballar qualsevol tipus de patologia.
A unes zones es treballa més a nivell de rehabilitació neurològica i a d’altres els tractaments d’esquena, lesions traumatològiques, etc.
Cada sala està preparada perquè el client es senti el mès còmode possible.