Rehabilitació

neurològica

La rehabilitació neurològica consisteix en reeducar el sistema nerviós central, per tal de poder tornar als pacients major autonomia.

Al centre EFIS es treballa mitjançant el Concepte Bobath, el qual reorienta els moviments amb exercicis funcionals, els quals sempre estan enfocats a aconseguir una tasca. Aquest fet és la gran diferencia amb la resta de tècniques; en les nostres sessions el cervell aprèn i interactua amb el moviment, no s’avorreix realitzant moviments sense significat. Així neix l’aprenentatge motor.

“És una forma d’observar i interpretar què fa el pacient i perquè”, per tal de guiar i aconseguir el moviment desitjat.

Les sessions que s’ofereixen són d’una hora i completament individuals, on s’estableixen uns objectius a curt i llarg termini entre terapeuta i pacient.

Amb la col·laboració de l'associació de malalts d'ictus de Lleida

En les sessions de fisioteràpia d’esquena es tracta a cada pacient de forma individual, realitzant primer una anamnesis i posteriorment una valoració; per tal d’oferir el tractament més adient per cada persona.

Són tractaments d’una hora de durada on s’apliquen les tècniques necessàries per millorar la simptomatologia o directament la causa del problema. Les alteracions més prevalents en aquest àmbit són les cervicàlgies, dorsàlgies, lumbàlgies, bloquejos estructurals, escoliosis, entre d’altres.

Fisioteràpia

d’esquena

Fisioteràpia

musculesquelètica

De la mateixa manera que en les sessions d’esquena, en les sessions de fisioteràpia musculesquelètica, es tracta a cada pacient de forma individual, realitzant primer una anamnesis i posteriorment una valoració per tal d’oferir el tractament més adient per cada persona.

S’ofereix una gran varietat de tècniques depenent de la terapeuta. (Ver CV) LINK

En aquesta secció es tracten patologies com per exemple: lesions musculars i tendinoses, problemes d’espatlla, ATM (articulació temporo-mandibular), migranyes, etcètera.

Els grups de gimnasia correctiva estan formats per un màxim de 5 persones. Els integrants de cada grup es reuneixen segons característiques i limitacions similars, per tal de fer exercicis útils per tot el grup, però alhora, adaptant-los a cada persona.

Els participants d’aquests grups poden presentar qualsevol tipus de patologia i/o simplement participar, per tal de mantenir un bon estat físic, ja que es treballa per mantenir amplituds de moviment i alhora corregir patrons posturals alterats.

Grups de

gimnasia correctiva

Reeducació

postural global

La reeducació postural global es tracta de fer consciència de patrons posturals correctius, per donar una funcionalitat correcta a l’aparell locomotor.

Dita correcció es pot corregir mitjançant exercicis actius, estiraments, exercicis de sensibilitat per tal de fer consciència, etcètera.